ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP PÅ ELON.SE

Köpvillkoren uppdaterades den 7 mars 2024

Bolags- och kontaktinformation
Elon Sverige AB
Box 22094, 702 03 Örebro
Organisationsnummer: 556857-5525
Telefon: 010-220 43 00
E-post: kundtjanst@elon.se


1 BAKGRUND

 1. Elon Sverige AB, org.nr. 556857-5525, (”Elon”) bedriver försäljning av bl.a. vitvaror, hemelektronik och småel via Elon.se.
 2. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för samtliga köp på Elon.se, där kunden (”Kunden”) avser att använda de förvärvade produkterna (”Produkterna”) i egenskap av konsument. De Allmänna Villkoren är tillämpliga från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Elon publicerade allmänna villkor. De Allmänna Villkoren ska, tillsammans med Kundens order och orderbekräftelsen, utgöra avtalet mellan Elon och Kunden (”Avtalet”).


2 KONTAKTUPPGIFTER

 1. För att få svar på frågor kring produkter, leverans- och fraktvillkor, för att ångra eller reklamera ett köp eller för att framföra klagomål eller andra synpunkter nås Elon på:

  Elon Sverige AB, org.nr. 556857-5525
  Box 22094, 702 03 Örebro
  Telefon: 010-220 40 00
  E-post: kundtjanst@elon.se
  Besöksadress: Bäcklundavägen 1, 702 03, Örebro


3 BESTÄLLNING

 1. En order som lagts på Elon.se är bindande. Efter genomfört köp erhåller Kunden en orderbekräftelse. Om Kunden avbeställer en Produkt innan den har avlämnats, har Elon rätt att kräva skadestånd enligt konsumentköplagen.
 2. Produktinformation och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning, i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträttslagstiftning

  Elon kommer, i samband med Kundens köp, att behandla personuppgifter. Läs mer om hur Elon behandlar personuppgifter i Elons integritetspolicy.

4 PRISER

 1. Pris på Produkterna framgår av Elon.se. Priserna anges i SEK och exklusive mervärdesskatt. Kostnader för frakt och betalningsalternativ kan tillkomma, se vidare under punkt 5 och 6.


5 BETALNINGSVILLKOR

 1. Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder Elon olika betalningsalternativ. Information om de betalningsalternativ som tillhandahålls återfinns här. För betalningarna gäller Klarnas vid var tid gällande villkor.
 2. Elon förbehåller sig rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar.


6 LEVERANS

 1. Elon tillhandahåller olika leveransalternativ. Leveransalternativ för den aktuella ordern och leveranskostnad och datum för leverans framgår för varje beställning. Elon garanterar inte att alla leveransalternativ är möjliga för alla adresser och/eller Produkter.
 2. För ytterligare information om och villkor för leveranser hänvisas till Elons leveransvillkor (”Leveransvillkoren”). Leveransvillkoren ska utgöra del av Avtalet och Kunden åtar sig att vidta de åtgärder och i övrigt följa vad som framgår av Leveransvillkoren.
 3. Samtliga produkter som säljs på Elon.se är avsedda för omgående leverans (enligt de leveranstider som anges för varje beställning) och Kunden äger inte rätt att kräva leverans vid annat tillfälle.
 4. Vid beställning av flera Produkter kan dessa komma att levereras löpande vid olika tillfällen.
 5. För ej utlösta paket hos butik eller ombud liksom för leverans som inte kunnat genomföras på grund av omständigheter hänförliga till Kunden äger Elon rätt att debitera Kunden 199 kr.

7 ÅNGERRÄTT

 1. Öppet köp – 30 dagar
 2. Kunden äger rätt att ångra ett köp inom trettio (30) dagar från att Kunden mottog en Produkt och lämna tillbaka Produkten.
 3. Kunden har rätt att packa upp och titta på/undersöka Produkten med bibehållen ångerrätt. Produkten bör hanteras varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktion. Om Produkten hanteras utöver vad som är tillåtet eller om någon del av varan saknas är Kunden ansvarig för Produktens minskade värde och Elon förbehåller sig rätten att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskning.
 4. Öppet köp – 365 dagar för Elon Club-medlemmar
 5. För medlemmar i Elon Club gäller 365 dagars öppet köp. Vid retur av Produkt efter trettio (30) ska Produktens förpackning vara obruten och Produkten oanvänd.
 6. För öppet köp i 365 dagar krävs att Kunden var medlem i Elon Club vid köptillfället och därefter utan avbrott fram till dess att Produkten returnerats.
 7. Undantag från ångerrätt/öppet köp
 8. Ångerrätten enligt denna punkt 7 gäller inte för varor som av hälso- eller hygienskäl inte lämpligen kan återlämnas med bruten försegling, t.ex. rakapparater, tandborstar eller in-ear-hörlurar. Ångerrätten gäller inte heller för förseglade bild- och ljudupptagningar eller datorprogram, t.ex. programvara, spel och film, om förseglingen brutits.
 9. Ångerrätten gäller inte heller vid Kundens köp av digitalt innehåll, såsom produkter som laddas ner digitalt, sedan Kunden tagit del av innehållet eller för tjänster, t ex installationstjänster, som har fullgjorts under ångerfristen om Kunden bett om att tjänsten ska utföras innan ångerfristen löpt ut.
 10. Återbetalning
 11. Vid utövande av ångerrätt/öppet köp kommer Klarna, beroende på betalningsmetod, kreditera fakturan eller återbetala pengarna till det kort/bankkonto från vilket betalningen drogs vid köpet. Avser returen en Produkt som är del av ett paketpris kommer, från det belopp som återbetalas, avdrag göras med hänsyn till övriga produkters ordinarie pris.
 12. Vid användning av rabattkod vid beställning kommer rabatten att gå förbrukad vid återköp och Elon återbetalar endast den summa Kunden betalat vid köp.
 13. Övriga villkor för ångerrätt/öppet köp
 14. Kunden kan utöva sin ångerrätt genom att lämna tillbaka Produkten i en Elon- eller Elon Ljud & Bild-butik eller genom att kontakta kundtjänst. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt återfinns här. Elon Club-medlemmar kan skicka en returförfrågan via ”Mina sidor” på Elon.se genom att klicka på ”Orderhistorik”.
 15. Produkten ska återsändas till Elon utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden meddelat Elon att Kunden önskar utnyttja ångerrätten.
 16. Kunden står för samtliga kostnader i samband med återköp, inklusive men inte begränsat till kostnaden för returfrakt.
 17. Vänligen notera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten/öppet köp att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

 

8 TRANSPORTSKADOR

 1. Kunden ska kontrollera Produkten vid mottagandet och därvid kontrollera om emballage och/eller Produkt är behäftat med synligt fel (”Transportskador”). Eventuella Transportskador ska noteras på fraktsedeln och anmälas till kundtjänst. Det är också viktigt att du sparar emballaget så att skadan ska kunna besiktigas vid handläggning av skadeärendet.
 2. Innan Produkten tas i drift ska Kunden noggrant undersöka och kontrollera densamma. För det fall Kunden har några anmärkningar på Produktens skick ska Kunden meddela Elon, via kundtjänst, om sådant fel eller brist.

 

9 REKLAMATIONER

 1. Elon svarar för lämnade garantier och/eller kvalitetskrav eller andra fel i Produkten (”Fel”). En konsument har enligt gällande konsumentlagstiftning rätt att reklamera en Produkt i tre (3) år efter att Produkten mottagits om Felet funnits vid avlämnandet.
 2. Fel som visar sig inom två (2) år efter avlämnandet ska anses vara ett Fel som Elon svarar för, om inte Elon visar något annat eller detta är oförenligt med Produktens eller Felets art.
 3. Kunden ska inom skälig tid från det att Kunden fick kännedom om Felet, reklamera Felet till Elon. För närmare information om reklamationer hänvisas till kundtjänst].
 4. För en Produkt med digitala delar där det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls kontinuerligt under en period, svarar Elon för Fel på innehållet eller tjänsten som uppstår eller visar sig under tre (3) år efter det att Produkten avlämnades eller den längre tid som avtalet löper.
 5. För en Produkt med digitala delar svarar Elon för Fel till följd av bristande uppdatering under den tid som gäller för Elons skyldighet att uppdatera det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.
 6. Elon står kostnaden för returfrakt vid godkänd reklamation. Vid icke-godkänd reklamation äger Elon rätt att debitera Kunden kostnaden för returfrakt.

10 GARANTIER

 1. Utöver Elons ansvar enligt lag lämnar Elon och dess leverantörer garantier på ett flertal produkter. Kunden har rätt att vända sig direkt till respektive tillverkare, om denne har utställt garantin. Aktuell garanti framgår på produktsidan.
 2. På utvalt sortiment kan en utökad garanti om fem (5) år lämnas. Information om den femåriga garantin återfinns här.

11 SERVICE OCH REPARATION

 1. Vid ett serviceärende kontrolleras alltid om det går att laga produkten på garanti. En skada som anses vara till följd av yttre påverkan och täcks inte av garantin.
 2. Om en produkt ska skickas till reparation/service ska produkten emballeras väl vid transport, helst i originalförpackning. Som konsument ansvarar du för eventuella skador under transport. Bifoga alltid originalkvitto. Skicka inte med tillbehör eller andra kringprodukter som inte anses bero på felet. Elon ansvarar inte för ärenden som inkommer utan ordernummer.
 3. Kostnad debiteras i de fall felet inte täcks av garantivillkoren, vilket du då meddelas via den e-postadress du angivit. Utanför garantin kan leverantör i vissa fall erbjuda reparation. Du kommer då få ett kostnadsförslag som du ska acceptera eller avslå, skriftligt via e-post. Hanteringen för garantifel är kostnadsfri och täcks av tillverkaren.
 4. Elon tar inte ansvar för innehåll på datorer/telefoner/minneskort etc. som skickas in för service.

  Läs fullständiga service- och reparationsvillkor här.

12 SÄRSKILT ANGÅENDE DIGITALA DELAR

 1. Elon ansvarar för digitala delar av Produkten i enlighet med tillämplig konsumentskyddslagstiftning. För information om funktion, kompabilitet och driftskompabilitet hänvisas till respektive produktsida.

13 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 1. Samtliga immateriella rättigheter avseende Produkten tillkommer Elon och/eller Elons underleverantörer.
 2. Kunden förbinder sig att inte på egen hand eller genom annan, direkt eller indirekt, försöka registrera, använda eller göra intrång i, överlåta, upplåta eller på annat sätt tillgodogöra tredje man nyttjanderätt till, Elons och/eller Elons underleverantörers patent, upphovsrätter, varumärken, handelsnamn eller andra immateriella rättigheter.

14 RESERVERA I BUTIK / BESTÄLLA AV BUTIK

 1. Elon.se erbjuds möjlighet för kunder att reservera, eller beställa, produkt för uthämtning och betalning i Butik. Vid sådana reservationer/beställningar är Butiken säljande part och Butikens vid var tid gällande villkor gäller för köpet, varför dessa Allmänna Villkor inte ska äga tillämpning.

15 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 1. Elon kommer, i samband med Kundens köp, att behandla personuppgifter. Läs mer om hur Elon behandlar personuppgifter i Elons integritetspolicy.

16 PRODUCENTANSVAR FÖR ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

 1. All elutrustning innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön och människan. Det är viktigt att se till att dessa ämnen inte hamnar på fel ställe. Elon tar producentansvar för omhändertagande av elektriska och elektroniska produkter vilket innebär att Elon ska se till att uttjänta produkter samlas in och omhändertas. Elon tar sitt producentansvar genom medlemskap i El-Kretsen.

17 TVISTER

 1. Som konsument har Kunden rätt att få eventuella tvister prövade av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Elon medverkar vid eventuella förfaranden i ARN och följer ARN:s rekommendationer.

  Allmänna Reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm
  http://www.arn.se
 2. Kunden kan därutöver ha möjlighet att använda [Europeiska Kommissionens online-plattform för alternativ tvistlösning], Vänligen notera att plattformen är till för att ge konsumenter och företag en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Du som kund har där möjlighet att lämna in klagomål på alla officiella EU språk.
 3. Tvister kan även prövas av svensk allmän domstol.

Tidigare köpvillkor

Köpvillkor från innan 20200527

Köpvillkor från innan 20200624

Köpvillkor från innan 20200825

Köpvillkor från innan 20200910

Köpvillkor från innan 20210430

Köpvillkor från innan 20211118

Köpvillkor från innan 20220502

Köpvillkor från innan 20230703

Köpvillkor från innan 20240307

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris