Garanti & reklamation

Vi på Elon vet att det är viktigt att känna sig trygg i sitt köp. Inte bara vid köptillfället, utan lång tid därefter. Din nya produkt ska fungera som en bekväm hjälp i hemmet under många år.

Den toppmoderna spisen, bekväma dammsugaren eller annat i ditt hem ger oftast nytta och glädje i många år. Men ibland uppstår problem. Då vill vi på Elon hjälpa dig på bästa vis.

För att få stöd med eventuella servicerfrågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst. 

Behöver du upprätta ett garanti och serviceärende gällande din vitvara vänder du dig direkt till tillverkaren.

För köp som har gjorts i butik, hanteras reklamationsärenden via butiken du genomförde köpet i.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss

Service & reparationsvillkor

Allmänt

Vid ett serviceärende kontrolleras alltid om det går att laga produkten på garanti. En skada, som exempelvis en sprucken display, anses vara en skada till följd av yttre påverkan och täcks inte av garantin. Om produkten har utsatts för yttre påverkan har hela garantin för produkten upphört att gälla.

Om du ska skicka in en produkt till reparation/service ska produkten emballeras väl vid transport, helst i originalförpackning. Som konsument ansvarar du för eventuella skador under transporten. Bifoga alltid en kvittokopia som styrker garantin.

Skicka inte med tillbehör eller andra kringprodukter som inte anses bero på felet.

Elon ansvarar inte för ärenden som inkommer utan ordernummer.

Kostnader

Vid ett servicebesök eller då produkten skickas in till oss/leverantör kommer produkten att funktionstestas.  
Om inget fel kan konstateras kommer du att debiteras en undersökningskostnad, baserat på varumärke.

Kostnad debiteras;

  • vid felaktig installation
  • vid felaktig hantering eller bristande underhåll och rengörning (havandefel)
  • vid ej godkänd reklamationsanspråk utifrån garantivillkor

I de fall felet inte täcks av garantivillkoren kommer du att meddelas detta via den e-postadress som du har angivit.

Utanför garanti, kan leverantören i vissa fall erbjuda reparation. Du kommer då att få ett kostnadsförslag som du ska acceptera eller avslå, skriftligt via e-post. Tackar du nej till reparation kommer du erbjudas att få enheten i retur eller att få enheten skrotad på verkstad. Då kommer du att debiteras för felsökning, hantering/skrotning och eventuell returfrakt.

Hantering för garantifel är kostnadsfri och täcks av tillverkaren. 

Reparation utanför garanti

Villkor meddelas av respektive servicestation/tillverkare.  

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning har Elon rätt att debitera en påminnelseavgift på 250 kr samt dröjsmålsränta på 12% per år. 

Producentens garantivillkor

Elon hänvisar till producentens garantidokument som medföljer produkten. 

Övrigt

Elon tar inte ansvar för innehåll på datorer/telefoner/minneskort etc. som skickas in för service.  
Viktigt att du har säkerhetskopierat den information som ska sparas från enheten innan produkten skickas in.    

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris