Besparing med luftvärmepump i vinter

Under kommande vinter förväntas elpriserna vara fortsatt höga - men det finns lösningar! En luftvärmepump sänker snabbt din värmekostnad. Du kan spara 45–60 procent om du ersätter den gamla uppvärmningstekniken med en luftvärmepump.

 

I den här guiden om besparing med luftvärmepump tar vi upp följande:

  • Besparing med luftvärmepump under vintern
  • Hur mycket el sparar man med luftvärmepump?
  • Vad kostar det att värma upp ett hus med luftvärmepump?
  • Uppgradera luftvärmepump för att spara pengar
  • Vanliga frågor
  • Sammanfattning

Besparing med luftvärmepump under vintern

Den stora elkostnaden för många villaägare är upp­värmningen. I samband med de höjda energipriserna i vintras blev det ännu mer kännbart för många plånböcker.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå, med flera myndigheter som huvudmän, konstaterar att elpriserna även i fortsättningen kommer att vara periodvis höga. Prisvariationerna bedöms bli stora och kostnaden kan bli hög för den som inte anpassar sig. Men det finns en lösning för att snabbt komma ner i förbrukning: luftvärmepump.

 

Hur mycket el sparar man med luftvärmepump?

Energimyndigheten har slagit fast att du i regel kan spara 45–60 procent om du överger en gammal uppvärmningsteknik till förmån för en luftvärmepump. I södra Sverige, där det är något varmare jämfört med övriga landet, kan besparingen överstiga 70 procent.

Men även i landets norra delar blir besparingen stor. Enligt Energimyndigheten kan pumpen värma upp ditt hus effektivt även vid 15 minusgrader.

 

Vad kostar det att värma upp ett hus med luftvärmepump?

Hur mycket det kommer kosta och hur mycket du kan spara med värmepump beror på lite olika faktorer, bland annat:

  • Vilken värmekälla har du idag? Många hus har fortfarande radiatorer med direktverkande el. Där kommer förändringen att synas snabbt på elräkningen.
  • Är ditt hus välisolerat? Ju bättre isolering, desto mer värme behålls i huskroppen och pumpen behöver därför inte jobba lika mycket.
  • Hur stort är ditt hus och hur är det planerat? En öppen planlösning med flera våningar kan kräva flera luftvärmepumpar för att skapa en jämnare temperatur i huset.

 

Energimyndigheten ger rådet att du gör en egen kalkyl, baserad på de förutsättningarna som gäller för ditt hus. Ta kontakt med din närmaste Elon­handlare, så kommer du att få råd och stöd i valet.

 

Uppgradera luftvärmepump för att spara pengar

Även för dig som redan har en luftvärmepump installerad i ditt hus kan det vara aktuellt att titta på en uppgradering. 

Nya modeller har bättre teknik och effekt och det kan därför vara en god idé att byta ut din gamla luftvärmepump eller komplettera med ytterligare en enhet.

Vanliga frågor 

När lönar det sig med luftvärmepump? 

I många fall kan investeringen i en värmepump betala sig redan inom ett år.

Och ju högre elpriser som väntar, desto snabbare blir återbetalningstiden. En luftvärmepump innebär också ett relativt litet ingrepp i huset, vilket gör att du kan undvika ytterligare kostnader för ombyggnationer.

Hur mycket ström drar luftvärmepump?

Det beror på vilken värmepump du har, hur stort ditt hus är och var i Sverige du bor. 

Hur mycket sparar man med luftvärmepump?

Enligt Energimyndigheten kan du i snitt spara 45–60 procent om du byter ut din gamla uppvärmningsteknik mot en luftvärmepump.

Vad tjänar man på en luftvärmepump?

De årliga energikostnaderna kan minska med 30-50 procent om du väljer att använda en luftvärmepump.

Hur ofta ska luftvärmepumpen gå?

För bästa resultat ska du använda så mycket värme som möjligt från din luftvärmepump. Med pump krävs det alltid kompletterande värmekällor, men för att få ut det mesta av pumpen ska du sänka den övriga värmen så mycket det går och låta den största delen av värmen komma från värmepumpen. 

Hur effektiv är en luftvärmepump?

Tester som Energimyndigheten hänvisar till visar att luftvärmepumpen kan ha god effektivitet vid 15 minusgrader. Myndigheten utför dessa tester med jämna mellanrum. De tittar på olika luft­värmpepumpar i olika delar av landet, med skiftande utomhustemperaturer. 

 

Sammanfattning

I och med de höga elpriserna letar många efter olika sätt att spara pengar. För villaägare brukar upp­värmningen vara en stor kostnad. Det kan därför vara aktuellt att installera en värmepump.

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris