Utökad återkallelse av produkt

Elon har utfärdat en utökad återkallelse av portabel AC Canvac CPA5121V då vi konstaterat att produkten har ett tillverkningsfel som kan innebära brandrisk. Den utökade återkallelse omfattar ytterligare produkter och de serienummer som omfattas återfinns på rad 2-4 i tabellen nedan.

Varumärke

Modell

Serienummer

Antal

Canvac

CPA5121V

34073187902912602P0001-34073187902912602P0706

706 st

Canvac

CPA5121V

34076584302940202P0001-34076584302940202P353

353 st

Canvac

CPA5121V

34078780401942702P0001-34078780401642702P0353

353 st

Canvac

CPA5121V

34080496901951402P0001-34080496901951402P0353

353 st

 

Vi har vid flera tillfällen 2021 skickat ut brev och/eller sms till de kunder som köpt en portabel AC Canvac CPA5121V under tidsperioden 25 mars 2019 – 6 juli 2021. Vi annonserade även nationell och regional dagspress för att upplysa om återkallelsen. Vi skickar nu ut nya brev och/eller sms för att återigen informera om den utökad återkallelsen samt att vi går ut med annonsering i dagspress (digitalt/pappersform).


Hur vet jag om återkallelsen gäller min produkt?
Du hittar serienumret på din produkt på höger sida, sett framifrån. Har din produkt ett serienummer inom något av intervallerna i tabellen ovan ska du inte använda produkten mer, samt kontakta din närmaste Elon-butik för att få produkten utbytt. Kontaktuppgifter till din lokala Elon-butik hittar du här: https://www.elon.se/butiker/storelist

Vi beklagar verkligen de eventuella problem detta kan innebära för dig.

Har du övriga frågor gällande denna återkallelse ber vi dig kontakta oss på eftermarknad@elongroup.se

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris