Svanenmärkning

Svanen är Nordens officiella miljömärke som ser till helhetsperspektivet – från råvara till avfall


Elons kampanjblad är en Svanenmärkt trycksak. Det innebär att vi trycker vårt kampanjmaterial på papper från miljögodkända pappersfabriker. Fabrikerna har en låg energiförbrukning och krav på rening av utsläpp (kemikalier samt avfall).

Vårt tryckeri använder mindre skadliga kemikalier i sin tryckprocess samt ser även de över sin energiförbrukning.

Läs mer om Svanenmärkningen på www.svanen.se

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris