FR2000

Elons kvalitets- och miljöcertifiering enligt FR2000

Fler och fler organisationer får krav från sina kunder och andra intressenter att de ska ha ett kvalitets- och miljöledningssystem. Elon har valt certifiering enligt FR2000.

I FR2000 ingår kvalitets- och miljöbitarna, men även andra viktiga delar av verksamheten såsom arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.


Integrerad certifiering

FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Det kan användas av alla typer av organisationer.

FR2000 finns som branschanpassade versioner. I dessa används respektive branschs egna begrepp och fokuserar på de krav som är speciellt viktiga i branschen.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

De grundläggande värderingarna i FR2000 är nöjd kund, affärsmässighet och kompetenta och motiverade medarbetare.

FR2000 har utvecklats av Företagarna i samarbete med olika branschförbund.

Läs mer om FR2000 på fr2000.se

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris