Allergivänlig dammsugare med Svalanmärkning


Astma- och Allergiförbundet arbetar för att ge ett friskare liv för människor med astma, allergi och överkänslighet. De vill öka kunskapen och därigenom bidra till att omgivningen förändras till det bättre för människor med astma eller allergi.

Förbundet rekommenderar produkter som är fria från allergener, parfym och irriterande ämnen för att vägleda konsumenterna.

Vad är en allergivänlig dammsugare?

Svalanmärkningen ges till dammsugare som fått goda resultat på kriterierna för dammupptagningsförmågan, filtereffektivitet och hantering av dammbehållare och filter.

Damm och smuts blir lätt luftburet vilket kan ge irritation och skadliga effekter på våra luftvägar. Ur detta avseenden avlägsnar den perfekta dammsugaren damm från golvet utan att dammpartiklar sprids ut i luften. Ju mindre damm som lämnas kvar på golvet desto mindre kan virvla upp i luften, vilket således ställer höga krav på dammupptagningsförmågan. Förutom ett bra filtersystem i en tät dammsugare är det viktigt att damm och smuts inte läcker ut vid byte av påse och filter.

 

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris