Medlemsvillkor Elon Club

Med varje medlemskap kommer medlemsvillkor. Här nedanför kan du läsa igenom våra villkor för att skapa en profil hos Elon och Elon Ljud & Bild och därmed bli medlem i Elon Club. Är det något i villkoren som du undrar över så tveka inte att ställa dina frågor till din Elon- eller Elon Ljud & Bild-butik eller via e-post till club@elon.se.

Syftet med Elon Club är att skapa mervärde för dig som medlem i form av medlemsfunktioner som t ex en möjlighet att spara kvitton och förenkling vid köp på elon.se, men även för att kunna få erbjudanden och för att få personliga anpassningar av din upplevelse av Elon och Elon Ljud & Bild.

Medlemskap

För att skapa en profil hos Elon och Elon Ljud & Bild och därmed bli medlem i Elon Club måste du ha fyllt 18 år och du kan inte registrera företag eller andra juridiska personer. För att kunna hantera ditt medlemskap behöver vi ditt namn, e-postadress, mobilnummer samt ditt personnummer. Varför vi behöver dessa uppgifter och hur vi behandlar dina personuppgifter redovisas vår integritetspolicy. Genom att du verifierar att din e-postadress är riktig godkänner du dessa villkor och intygar att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Ansökan om medlemskap sker i någon av våra butiker, via SMS eller på elon.se. Medlemskapet är kostnadsfritt och är giltigt i samtliga Elon- och Elon Ljud & Bild-butiker och på elon.se. Medlemskapet och dess förmåner är personligt och får inte överlåtas till någon annan och medlemsförmånerna gäller enbart för inköp till eget hushåll.

För att kunna bli medlem måste du vara folkbokförd i Sverige. Personer med skyddad identitet kan inte vara medlemmar i Elon Club, då administration av personuppgifter är en förutsättning för hanteringen av medlemsregistret.

Förmåner och erbjudanden

Elon och Elon Ljud & Bild förbehåller sig rätten att inom ramen för medlemskapet ge olika medlemmar olika förmåner och kommunikation. Olika förmåner kan till exempel ges enbart till medlemmar på en viss medlemsnivå, med visst inköpsmönster, viss inköpsvolym eller som bor inom ett visst geografiskt område. Vidare kan exempelvis erbjudanden vara begränsade i tid samt vara förenade med specifika villkor.

Visa att du tillhör Elon Club

För att ta del av alla förmåner som Elon-Clubmedlem bör varje köp du gör registreras på ditt Elon Club-konto. Vid köp på elon.se sker registreringen genom att du loggar in på ”Mina Sidor” på elon.se i samband med köpet. Vid köp i butik behöver du uppge ditt personnummer i samband med köpet.

Utskick via e-post, post och SMS

Som medlem i Elon Club får du tillgång till erbjudanden som endast lämnas till Elon Club-medlemmarna. Erbjudandena kan skickas till dig via e-post, post eller SMS. Erbjudandena kan vara gemensamma – det vill säga att samma erbjudanden lämnas till alla Elon Club-medlemmar – eller specifikt anpassade för dig baserat på dina personliga inköp och köpmönster.

För det fall du inte önskar få utskick har du alltid möjlighet att avregistrera dig från utskick genom att klicka på den länk som finns i varje e-post eller SMS. Du har också möjlighet att administrera dina val på ”Mina Sidor” eller genom att kontakta oss vid e-post på club@elon.se.

I vissa fall kan erbjudandena avse varor eller tjänster som tillhandahålls av våra samarbetspartners. Det är dock alltid Elon eller Elon Ljud & Bild som är avsändare till erbjudandena och vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till samarbetspartners för att dessa ska kunna använda dem i marknadsföringssyfte.

Du har alltid rätt att, enligt gällande dataskyddslagstiftning, invända mot profilering och/eller mot direkt marknadsföring. Läs mer om detta i vår integritetspolicy.

Hantering av dina uppgifter i enlighet med GDPR

Elon Club är en gemensam kundklubb för Elon och Elon Ljud & Bild. Elon Group AB, org.nr 556654-6213, och Electra Sweden AB, org.nr. 556492-6078, är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som görs av våra medlemmars personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy för aktuell information om hur vi behandlar dina personuppgifter och på vilka lagliga grunder vi lagrar dina personuppgifter.

Medlemskaps upphörande

Du kan avsluta ditt medlemskap när du vill genom att själv säga upp det på ”Mina Sidor” på elon.se eller genom att meddela oss via e-post på kundtjanst@elon.se.

Medlemskapet upphör även per automatik om ingen aktivitet gjorts på medlemskontot under de senaste trettiosex (36) månaderna. Med aktivitet avses t.ex. att ett köp registreras på ditt Elon Club-konto.

Medlemskapet upphör också automatiskt när medlem avlidit, vid ändring till folkbokföringsadress i annat land än Sverige och vid skyddad identitet.

Det kan ta upp till en (1) månad för villkorsändringen att träda i kraft, vilket innebär att du t.ex. kan få ett utskick från oss under en kort tid även efter din uppsägning.

Vi förbehåller oss därutöver rätten att avsluta ditt medlemskap i Elon Club vid skälig misstanke om otillåten användning eller missbruk av medlemskapet eller vid brott mot medlemsvillkoren.

När ditt medlemskap upphör förfaller eventuella innestående förmåner.

Ändring av villkor

För att kunna hålla oss uppdaterade mot gällande lagar och regler så behöver vi kunna ändra dessa villkor med kort varsel. Villkorsändringen träder ikraft en (1) månad efter att vi informerat om ändringen på elon.se eller via någon av våra kontaktkanaler, alternativt om du tidigare godkänt villkoren. Varje ändring av vikt meddelas via e-post. Den senaste versionen av villkoren finns alltid på https://www.elon.se/elon-club/medlemsvillkor.

Kontakt

Vill du ha mer information eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på adressen nedan. Märk kuvertet med ”Elon Club”. Du kan även ringa eller skicka e-post till nummer och adress enligt nedan.

Elon Group AB
Box 22094, 702 03 Örebro

Besöksadress: Bäcklundavägen 1
Vxl: 010-220 40 00
E-post: club@elon.se

Dessa medlemsvillkor gäller från och med 19 oktober 2020 och tillsvidare och ersätter samtliga tidigare medlemsvillkor.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris